shopup.com

 หมวดสินค้า

Pre order
แผ่นกรอง
หมวดหมู่สินค้า: แผ่นกรอง
รหัส : 5N11N95
ราคา 58.00 บาท

09 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 516 ผู้ชม

รหัสสินค้า:         16UPS-5N11N95

ยี่ห้อสินค้า:         3M

มาตรฐานสินค้า:  N95

รายละเอียดสินค้า:

  • ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามคุณภาพ N95* โดย National Institute for Occupational Safety and Health ( NIOSH ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โดยสามารถป้องกันอนุภาคอันตรายทังฝุ่น ละออง ฟูมที่ปนเปือนอยู่ในบรรยากาศได้ โดยอนุภาคนันต้องไม่ใช่และไม่มีน้ำมัน

          หรือส่วนผสมของน้ำมันหรือสารประเภท เดียวกับน้ำมันปะปนอยู่

  • มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกับตลับกรองรุ่น 6000 และรีดขอบเรียบ ทำจากโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) และมีนําหนักเบามาก
  • สามารถใช้งานร่วมกับตลับกรองรุ่น 6000 หรือใช้แบบเดี่ยวก็ได้ โดยใช้คู่กับอุปกรณ์ ประกอบได้แก่ ฝาครอบตลับกรองและฐานรองแผ่นกรอง
  • เมื่อ ประกอบไส้กรองเข้ากับหน้ากากแล้ว ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้สวมใส่จนเป็นอุปสรรค ต่อการทำงานมีค่า Assigned Protection Factor เท่ากับ 10 เมื่อ ใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศครึ่ง หน้า และมีค่าเท่ากับ 50 เมื่อ ใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศเต็มหน้า


Engine by shopup.com