หมวดสินค้า

แผ่นกรอง 3M
หมวดหมู่สินค้า: แผ่นกรอง
รหัส : 2078
ราคา 295.00 บาท

แท็ก: แผ่นกรอง

20 กันยายน 2017

ผู้ชม 51 ผู้ชม

FILTER คุณสมบัติเหมือน 2071 แต่เสริมชั้นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นสารเคมี

ของสารตัวทำลาย และโอโซน กลิ่นเจือจาง 

มาตรฐาน P95

Engine by