หมวดสินค้า

แผ่นดูดซับน้ำมัน
หมวดหมู่สินค้า: วัสดุดูซับสารเคมี
รหัส : 42520
ราคา 7,680.00 บาท

21 กันยายน 2017

ผู้ชม 41 ผู้ชม

chemical sorbent pad แผ่นดูดซับน้ำมัน และสารเคมี

บรรจุ 80 แผ่น/แพ็ค/4แพ็ค/ลัง

Engine by