หมวดสินค้า

Shield DA7100
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องวัดแอลกอฮอล์
รหัส : DA7100
ราคา 12,000.00 บาท

21 กันยายน 2017

ผู้ชม 29 ผู้ชม

  • เครื่องตรวจวัดแอลกอฮฮล์ Shield DA7100 เป็น เครื่องวัดแอลกอฮอล์ส่วนบุคคล ที่มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถใช้ในหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ
  • มีความสามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจผ่านระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี (Fuel Cell Sensor)
  • ที่มีความทนทานสูงและให้ผลการทดสอบแอลกอฮอล์ผ่านลมหายใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • ใช้งานง่ายด้วยปุ่มปฎิบัติการเพียงปุ่มเดียว เปิดเครื่อง และประมวลผลการทดสอบด้วยเวลาอันรวดเร็ว
Engine by